-

   

VÍTEJTE V OBCI STÁJ

Stáj se nachází na území poblíž historické zemské hranice Čech a Moravy, toto území je z jihu ohraničeno evropským rozvodím Labe-Dunaj. Středem obce protéká potok, který je postupně přehrazován několika rybníčky sloužící jako požární nádrže. Nejvyšším místem v okolí je lokalita Na Vrchu (617 m. n. m.), vzdálená od obce necelý kilometr.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - NOVINKY NA WEBU A V OBCI STÁJ

30. 12. 2023
Plán vývozu popelnic na rok 2024
11. 12. 2023
Informace pro pacienty MUDr. Jany Musilové z Jamného
11. 11. 2023
Varování před podvodnými SMS
9. 11. 2023
Odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
26. 1. 2023
Leták prevence podvodů na internetu
6. 9. 2021
Mobilní rozhlas - nová služba pro informování občanů


    


 

  


OBECNÍ ÚŘAD    


ZASTUPITELSTVO

platné od roku 2018
starosta Jan Cink MVDr.  +420 727 941 595
místostarosta Vlastimil Tlačbaba  +420 737 942 084
člen Pavel Dufek
člen Petr Dufek.
člen Dana Hrůzová Ing.
člen Luděk Chmelař
člen Karel Vacek


INFORMACE

statut: obec
zeměpisné souřadnice: 49°27'29" s. š., 15°48'12" v. d.
ZUJ: 587915
okres: Jihlava
kraj: Vysočina
oblast: Jihovýchod
pověřená obec: Polná
obec s rozšířenou působností: Jihlava
historická země: Morava
počet obyvatel (k 1.1.2014): 169
telefon starosta : +420 727 941 595
IČO: 00543764
ID datové schránky: hkja65j
výměra: 593 ha
www stránky: odkaz
adresa OÚ: Stáj 42, Jamné 588 27
počet č. p.: 56
Úřední hodiny: zimní čas - čtvrtek 19.00 – 21.00    letní čas - čtvrtek 20.00 – 22.00


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STÁJ

Datum nabytí účinnosti ÚP: 29.12.2012
Textová část: STÁHNOUT
Základní členění území: STÁHNOUT
Hlavní výkres STÁHNOUT
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace STÁHNOUT
Koordinační výkres STÁHNOUT
Širší vztahy STÁHNOUT
Předpokládaný zábor půdního fondu STÁHNOUT
Doplňující výkres - dopravní řešení STÁHNOUT
Doplňující výkres - zásobování vodou, kanalizace STÁHNOUT
Doplňující výkres - energetika, elektronické komunikace STÁHNOUT


MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA - INFORMACE

KNIHOVNICE: Marie Urbanová
PROVOZNÍ DOBA: Každý čtvrtek 18:30 - 19:30 hod (kromě letních prázdnin)
První zmínka o knihovně ve Stáji je v kronice obce Stáj z roku 1928. V tomto roce měla 204 knih a knihovnu navštěvovalo 21 čtenářů.
V zápise z roku 1932 se lze dočíst, že byly do místní knihovny zapůjčovány "soubory putovní knihovny z obvodové knihovny v Jihlavě", které čítaly 40-50 knih.
V roce 1951 stoupl počet čtenářů. Aby se podpořila vzdělanost, školní děti po nedělích roznášely knihy k vypůjčení přímo do domů. O zimních měsících bylo 53 čtenářů a knihovna vlastnila 526 knih.
V letech 1952-1957 přibylo do knihovny 260 knih. V roce 1964 bylo v knihovně 907 knih. Pouze v zimních měsících dosáhl počet výpůjček rekordního čísla 974, tj. 48 knih na jednoho obyvatele.
Kronikáři byli většinou učitelé, naposledy zmiňovaným byl pan učitel Čermák. V roce 1979, po několikaleté přestávce, byla knihovna znovu otevřena a to zásluhou místních děvčat Marie Běhalové a Pavly Chmelařové. V této době knihovna vlastnila 1300 knih.
V devadesátých letech byl provoz knihovny ukončen.
Novodobá historie místní knihovny se datuje od roku 2003. V prostorách kulturního domu byla pro knihovnu vyčleněna jedna místnost. Skříně, stůl a židle poskytl obecní úřad a čtyři knižní regály jsme dostali darem od polenské Husovy knihovny. V roce 2009 byla knihovna dovybavena počítačem.
Knihy, které byly uloženy na půdě, byly zrevidovány a zařazeny. Ve spolupráci s Husovou knihovnou byly postupně doplňovány. Polenská knihovna rovněž pravidelně poskytovala výměnné fondy. Od roku 2013 začala výměnné fondy zapůjčovat Okresní knihovna v Jihlavě. V roce 2014 byl zahájen přechod na regionální knihovnický systém. Zároveň s tím byla provedena další revize knižního fondu.
V současné době má stálý fond 843 svazků. Knihy jsou opatřeny čárovými kódy, což umožňuje výpůjčky pomocí počítače.
K 1. lednu 2015 je evidováno 37 registrovaných čtenářů.


KULTURNÍ DŮM - INFORMACE, PRONÁJEM

Obec Stáj nabízí k pronájmu prostory vhodné k svatebním hostinám, oslavám, zábavám a jiným podobným akcím. K dizpozici je velký sál s parketem, z kterého je přístupné výdejní okénko do vedle sousedící kuchyňky. Dále je v hlavním sále vyvýšené podium pro menší kapelu a vhodně umístěná kamna na tuhá paliva. Rovnoměrné vytápění sálu zajišťuje u stropu umístěný ventilátor. Kapacita tohoto sálu je cca 80 osob.
Dále je k dizpozici menší sál, vybavený kamny na tuhá paliva. Kapacita tohoto sálu je cca 40 osob.
Kuchyňka je vybavená kuchyňskou linkou s dřezem, dvěma lednicemi, sporákem a varnou konvicí. K dizpozici je veškeré nádobí (talíře, 0,5l sklenice, skleničky, panáky, příbory ...).
Pro různé účely (příprava cateringu, šatna, tombola ...) je v budově místnost cca 16m2 vhodná k těmto účelům. Vše, včetně sociálního zařízení je spojeno jednou chodbou.

Ceník pronájmu
Celý objekt: 1700 Kč
Velký sál: 1000 Kč
Malý sál: 500 Kč
Kuchyňka: 300 Kč

Podrobnější informace a kontakt
Petr Svoboda (správce objektu): 723 514 131


ÚŘEDNÍ DESKA    


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>
Dokument
Vyvěšeno
Sejmuto
Otevřít
Stáhnout
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
11.05.2024
10.06.2024
-
FÚ-Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
26.04.2024
04.06.2024
-
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024
23.04.2024
09.06.2024
-
Uzavírka silnice v Polné
23.04.2024
30.04.2024
-
Pozvánka na 10.zasedání zastupitelstva obce Stáj
22.04.2024
03.05.2024
-
FÚ-Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - SIPO
11.04.2024
17.05.2024
-
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Polensko za rok 2023 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2023
05.04.2024
23.04.2024
-
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - Závěr zjišťovacího řízení
20.03.2024
10.04.2024
-
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Stáj
20.03.2024
10.04.2024
-
Rozpočtové opatření 1/2024
13.03.2024
-
-
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí, Stáj – vodojem a připojení vrtu
29.02.2024
20.03.2024
-
Pozvánka na 9.zasedání zastupitelstva obce Stáj
27.02.2024
08.03.2024
-
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
20.02.2024
12.03.2024
-
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.2.2024
02.02.2024
20.02.2024
-
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ „Pavlínov - posílení a modernizace vodních zdrojů“, k. ú. Pavlínov a Svatoslav u Třebíče
02.02.2024
20.02.2024
-
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení pro soubor staveb Stáj – vodojem a připojení vrtu
18.01.2024
08.02.2024
-
Rozpočtové opatření 10/2023
30.12.2023
-
-
Rozpočtové opatření 9/2023
29.12.2023
-
-
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Stáj
15.12.2023
10.01.2024
-
Obecně závazná vyhláška obce Stáj č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14.12.2023
10.01.2024
-
Obecně závazná vyhláška obce Stáj č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
14.12.2023
10.01.2024
-
Obecně závazná vyhláška obce Stáj č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.12.2023
10.01.2024
-
Střednědobý výhled rozpočtu obce Stáj na roky 2025-2026
09.12.2023
-
-
Schválený rozpočet obce Stáj na rok 2024
09.12.2023
-
-
Rozpočtové opatření 8/2023
01.12.2023
-
-
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>


HISTORIE    


HISTORIE OBCE STÁJ

   Původní osada vznikla asi během 13. století kolonizačním úsilím benediktinského kláštera v Třebíči. První zmínka o již existující vsi je z roku 1298, kdy král Václav II. zakládal se svolením olomouckého biskupa Dětricha probožství v Měříně podřízené třebíčskému klášteru. Podle nadační listiny (CDM V.-97) dostalo proboštsví do vlasnictví 21 osad včetně jmenované Stáje. V roce 1559 prodal Jan Stránecký zboží bývalého měřínského proboštství (včetně Stáje) k rudoleckému panství Janu a Rafaeli Chroustenským. Koncem 16. století byl ve Stáji panský dvůr, který prodal Jan Chroustenský za 1500 zl. Janu Řečickému, v roce 1609 ho však kupuje od Voršilky Šponarky zpět. Po roce 1620 bylo zdejší panství Chroustenským konfiskováno a prodáno italskému hraběti Rombaldovi z Collalto et San Salvatore. Collaltové se sídlem v Brtnici pak vlastnili bývalé rudolecké panství až do počátku 20. století, kdy byl jejich majetek v roce 1919 tzv. "záborovým zákonem" vyvlastněn a prodán místním zemědělcům. V roce 1585 bylo ve vsi obsazeno14 poddanských gruntů, v roce 1650 dvanáct usedlostí. V roce 1734 zde žilo 141 obyvatel. V napoleonských válkách protáhli obcí Francouzi. Traduje se, že poblíž obce ve směru na Polnou mělo jejich strážní vojsko při zemské cestě vybudované tábořiště (v lese u silnice jsou dodnes patrné valy, místo je nazývané "Francouzské šance") V katastru obce se ještě v 19. století těžil vápenec. V roce 1875 byla postavena škola, od roku 1931 dvoutřídní. Po jejím definitivním zrušení v roce 1977 dojíždějí žáci do Zhoře. V roce 1952 zlikvidovala okresní prokuratura v Jihlavě zemědělskou usedlost čp. 9; majitelé - rodina Vaňkova - byli nuceně vystěhováni, Josef Vaněk byl na 5 let uvězněn. Další zemědělskou usedlost čp. 10 rodiny Matějíčkovy stát zkonfiskoval v roce 1953; i odtud byli vlastníci násilně vystěhováni. V roce 1956 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, sloučené v roce 1971 v JZD Vysočina. V letech 1966-1968 byl do obce zaveden vodovod, v roce 1973 byla vybudována kanalizace, v období 1980-1982 byly postaveny požární nádrže. Veřejný rozhlas, zavedený roku 1949, byl v roce 1999 zrekonstruován. V roce 2000 vydal Obecní úřad Stáj publikaci Obec Stáj - historie a současnost (44 str). V roce 2005 byl zrekonstruován rybník Bahno, který dnes slouží také jako rybník čistící.

   Staré kovové pečetidlo, které obec vlastnila, nese název "STAGE - 1668" - uprostřed s vyobrazením sv. Markéty s atributy meče a palmy. Název obce se postupně vyvíjel: Stagy - Stage - Stai - Staj - Stáj.

   Významnou osobností ve Stáji byl Jaroslav Malec (1889 - 1959), legionář a pozdější brigádní generál, v roce 1918 účatník bojů u Žitomiru a Bachmače.

   V centru obce se nachází kaple, která je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Vybudována byla roku 1808 dle reversu u farního úřadu ve Zhoři. V období let 1914-1918 byl zrekvírován zvon z kaple pro válečné účely a jiným nahrazen nebyl. Teprve po 1.světové válce byl zásluhou J. Vacka rolníka z č. 23 zakoupen ocelový zvonek, který posvětil tehdejší farář Cyriak Novotný. V roce 1929 byl vyměněn za nový, ale i tento zvon potkal stejný osud jako zvon první. V roce 1942 byl zrekvírován opět na válečné účely. V té době se do zvoničky kaple vrátil ocelový zvon, který zvonil až do 17. května 2003, kdy byl z darů občanů a rodáků ze Stáje pořízen nový zvon pojmenovaný a posvěcený brněnským biskupem na zvon sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla několikrát opravována a rekonstruována. Opravy proběhly v roce 1985, 1999, 2001.

1734 - 141
1850 - 275
1869 - 273
1880 - 314
1890 - 304
1900 - 279
1910 - 285
1921 - 287
1930 - 326
1950 - 206
1961 - 202
1970 - 200
1980 - 174
1991 - 195
2001 - 184
2011 - 171
2014 - 169


ZNAK A PRAPOR

Heraldický popis znaku obce Stáj
PEČEŤ OBCE:
Archivní fondy Moravského zemského archivu nedokládají žádný otisk historické pečeti obce Stáj – existuje pouze textová zmínka o tom, že obec v minulosti diponovala vlastním pečetním znamením datovaným rokem 1668, v jehož poli se údajně nacházelo vyobrazení sv.Markéty s jejím atributy - mečem a palmovou ratolestí: „Staré kovové pečetidlo, které obec vlastnila, nese název "STAGE - 1668" - uprostřed s vyobrazením sv. Markéty s atributy meče a palmy.“
ZNAK OBCE:
Znak obce obsahuje následující figury představující heraldizované vyjádření motivů z historie a geografie obce.
1) Figury dvou koňských hlav představují tzv. mluvící znamení odkazující na původ obce, který se vysvětluje ve Vlastivědě moravské z roku 1901 jako odvozený od stájí obecně stojících v místě obce za Václava Chroustenského z Malovar. „O původě obce stujž zde pověst v lidu zachovaná, že prý pan Václav Chroustenský z Malovar dával pásti zde ovce svoje, pro než tu měl zřízené stáje; jiní opět tvrdí, že jméno „Stáj“ má vesnice proto, že prý zde bývaly císařské stáje. Pravděpodobnějším jest asi mínění druhé, neboť když zmíněný pan Chroustenský držel panství Rudolecké, již dávno asi byla Stáj.“ „Pozemky pro vysokou polohu nejsou příliš úrodné. Hospodáři zdejší hledí si nejvíce chovu hovězího dobytka, jenž dochází hojného odbytu do Čech.“
2) Figurální motiv vlnitého dělení štítu– tj. v podobě dvou vlnitých břeven symbolizuje polohu obce na rozvodí Labe-Dunaj, malé vodní plochy ve vsi a zasvěcení kaple z roku 1808 sv. Janu Nepomuckému.
3) Figura pěti šestihrotých hvězd představuje jiné vyjádření patrona kaple ve Stáji, sv. Jana Nepomuckého, který se hagiograficky zobrazuje se svatozáří tvořenou pěti hvězdami:
Symbolika barev použitých ve znaku obce:
- stříbrná (bílá), modrá = tinktury moravského zemského znaku = historická moravská zemská příslušnost obce
- zelená, stříbrná (bílá), modrá = barvy venkovské krajiny (stromy, lesy, louky, pole, vodní toky a plochy)
- černá = barva oděvu benediktinů


Čerpáno z návrhu znaku obce Stáj heraldika Mgr. Jana Tejkala


SPOLKY V OBCI STÁJ    


HASIČSKÝ SBOR STÁJ

HISTORIE
Dobrovolný hasičský sbor v obci Stáj byl založen v roce 1897. Prvním jeho zakladatelem byl František Boháček, rolník ze Stáje. V této době byla výborem obce zakoupena první stříkačka. Prvními funkcionáři byli: předseda Jan Vacek; náčelník František Boháček; jednatel Theodor Malec. Po prvním roce fungování sboru čítal sbor 24 členu. Do výzbroje sboru patřila tehdy čtyřkolová dvouproudní stříkačka s žebříky. Sbor se zúčastnil za jeden rok svého trvání jednoho požáru. V roce 1928 měl hasičský sbor 21 členů a vlastní nově zbudované skladiště, 1 stříkačku vozovou, 1 berlovku s příslušenstvím a výzbroj a výstroj mužstva. 21. srpna 1933 hořelo v bývalých sýpkách, kde požár zlikvidovali místní hasiči za půl hodiny. V roce 1933 čítá sbor 18 členů. V roce 1950 proběhla reorganizace požární ochrany. Roku 1956 přidělil okresní požární dozor sboru novou motorovou stříkačku. V roce 1961 zasahovali hasiči při požáru nového kravína. Likvidace požáru se zúčastnilo 13 sborů z okolních obcí. 14. srpna 1994 propukl velký požár lesa v místě zvaném "U Buku". Na pomoc přijelo několik hasičských sborů a přiletělo i letadlo, které čerpalo vodu na zemědělském letišti ve Zhoři. Náš požární sbor plnil pojízdné hasičské vozy z nádrže na dolní návsi. Druhý požár vypuknul 21.4.1996 v lese zvaném "Panská houština". V roce 1993 byla založena Moravská hasičská jednota, do které vstoupili i hasiči ze Stáje. V roce 1997 oslavil hasičský sbor 100 roků od založení. Na místním hřišti proběhly závody v hasičské dovednosti. Byla vystavena hasičská technika a k poslechu hrála dechová kapela. Za dobu trvnání SDH byl několikrát přemístěna hasičská zbrojnice, dnes stojí v komplexu kulturního domu a obecního úřadu. K dnešnímu dni (1.1.2006) je v hasičském sboru 31 členu z toho 7 dívek, které se staly členkami 28.7.2003.
AKTIVITY
Sbor se aktivně podílí na účasti při pomocných pracích organizovaných obecním úřadem, jako je čištení vodních nádrží, sběr železného šrotu a pořádání kulturních a společenských akcí.
VÝZBROJ
V roce 2000 byl sboru předána obecním úřadem nově vystavěná hasičská zbrojnice. V roce 2005 obdržel sbor ke stávající hasičské stříkačce PS 8 přidělené v roce 1956, stříkačku PS 12 od armády ČR.


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MORÁVKA STÁJ

Předseda: Ing.Leoš Boháček
IČO: 473 67 008
Myslivecký hospodář: Jaroslav Svoboda
Počet členů: 9 (2015)
HISTORIE
Počátky organizované činnosti myslivců se datují do padesátých let devatenáctého století. Myslivci ze Stáje byli organizováni v Mysliveckém sdružení Zhoř. Po roce 1978 došlo k rozdělení katastrálního území obce Stáj do dvou honiteb. Myslivci ze Stáje tak byli členy dvou mysliveckých sdružení.
Myslivecké sdružení Stáj "Morávka" bylo založeno 5. ledna 1993. Členy nove vzniklého sdružení se stali myslivci, kteří byli do této doby členy MS Záborná a MS Meziříčko-Jersín. Při zahájení činnosti MS Stáj "Morávka" bylo zaregistrováno sedm myslivců. Všichni členové byli občany Stáje. Stanovy MS Stáj "Morávka" byly zaregistrovány 27.1.1993 pod č. VSC/1-18070/93.
HONITBA
V období feudalismu byla práva lovu vyhrazena majiteli panstva, později však práva myslivosti získali i movitější občané. První zmínka o pronájmu honitby je z roku 1927. V roce 1935 vydražila honitbu Stáj správa velkostatku Collalto v Německém Rudolci na pětileté období za částku 2200 Kč. Údaje o pozdějším nájemci honitby Stáj nejsou spolehlivě doloženy. V poválečném období bylo katastrální území obce Stáj začleněno do honitby tvořené katastry obcí Zhoř a Nadějov. Od roku 1978 byla přičleněna severozápadní část katastru obce Stáj do honitby tvořené obcemi Janovice, Záborná, Dobroutov a jihovýchodní součástí honitby tvořené obcemi Jersín a Meziříčko. V roce 1993 byla ustanovena honitba Honebního společenstva Stáj, tvořená katastrálním územím obce Stáj a částí katastrálního území obce Arnolec. Výměra honitby činila 641 ha. Honitba byla dne 20.4.1993 na základě smlouvy pronajata MS Stáj "Morávka" za cenu 4Kč/ha a rok honební plochy na dobu deseti let. Po uplynutí nájemní doby byla honitba uvedena do souladu s novým zákonem. Výměra honitby byla přepočtena na 657 ha a opět pronajata MS Stáj "Morávka" na desetileté období za cenu 4Kč/ha a rok. Pouze pozemky v majetku LČR jsou pronajaty za 10Kč/ha a rok.      
SOUČASNOST
Vývoj členské základny: Pri založení MS čítala clenská základna 7 myslivců. Během let došlo mezi členy MS k jednomu úmrtí. Řady myslivců se rozrostly do současné doby o tři nové členy.
ČINNOST MS STÁJ
Hlavní činností myslivců je starost o zvěř v pronajaté honitbě, která se sestává predevším z přikrmování v zimním období a ochrany zvěře v době kosení pícnin. Finanční prostředky na nákup krmiva si myslivci obstarávají brigádnickou činností v zemědelském a lesním družstvu. Částečně kryjí nákup krmiva také prodejem zvěřiny. Svůj díl práce odvádejí členové MS také při práci pro obec Stáj. Novou tradicí založenou myslivci ve Stáji se stalo také pořádání tradiční Hubertské zábavy.


TJ SAPELI POLNÁ

Hřiště v obci Stáje je domovským hřištěm klubu TJ Sapeli Polná viz odkaz zde

created by GRAWEP.CZ